QUALITY MANAGEMENT

Obvladovanje kakovosti v podjetju

Uspešno podjetje je zavezano k nenehnemu izboljševanju in posodabljanju sistema kakovosti, spremljanju kakovosti procesov, izdelkov in storitev ter postavljanju ciljev, ki so usmerjeni k nenehnemu izdelkov in storitev v skladu s pričakovanji in željami odjemalcev ter v skladu z zakonskimi zahtevami, vključno z izobraževanji zaposlenih, dobaviteljev, partnerjev in odjemalcev.

Upravljanje kakovosti pomeni zagotavljanje pričakovane ustreznosti izdelka, storitve ali organizacije. Določajo ga štiri glavne komponente:

 1. načrtovanje kakovosti – Quality planning
 2. zagotavljanje kakovosti – Quality assurance
 3. nadzor kakovosti – Quality control
 4. izboljšanje kakovosti – Quality improvements

Politika kakovosti vključuje:

 • spremljanje kakovosti procesov, izdelkov in storitev ter postavljanje
  merljivih periodičnih ciljev, ki so usmerjeni k nenehnemu izboljševanju
 • izboljševanje izdelkov in storitev v skladu s pričakovanji in željami
  odjemalcev ter v skladu z zakonskimi zahtevami
 • nenehno izboljševanje in posodabljanje sistema vodenja kakovosti
 • izobraževanje in informiranje zaposlenih ter dobaviteljev, partnerjev,
  odjemalcev za kakovostno opravljanje dela in sodelovanje
 • zagotavljanje primernega varnega in zdravega delovnega okolja
 • odgovorno upravljanje s podatki – data integrity managment

KAJ VAM LAHKO PONUDIMO?

 • Pomoč in svetovanje pri vpostavitvi ali nadgradnji sistema kakovosti
 • Svetovanje in pomoč pri definiranju procesov in pisanju postopkov
 • Izvedba izobraževanj, namenjenih seznanjanju z dobrimi praksami ter možnimi
  prijemi, ki jih lahko podjetje oziroma organizacija vpelje v svoj sistem kakovosti
 • Svetovanje in sodelovanje pri izvedbi notranjih presoj kakovosti

ZAKAJ BI SE ODLOČILI ZA NAS ?

 • Odlikujejo nas izkušnje in zavezanost h kakovosti na vseh področjih
 • Proaktivno se vključimo v vaš tim in najdemo najbolj primerne rešitve za vaše poslovanje
 • Identificirane rešitve vam pomagamo vpeljati v prakso in ustrezno izobraziti vaše sodelavce
 • Pri svojem delu cenimo in se prizadevamo za pristne človeške odnose, iskrenost ter visoke poslovne in moralne vrednote
 • Veselimo se sodelovanja z vami in novih izzivov pri vzpostavljanju oziroma optimiziranju sistema kakovosti v vašem podjetju oziroma v vaši službi

KAKO STOPITE V KONTAKT Z NAMI?

Pokličete nas na tel. 031 612 964 ali nam posredujete svoje podatke preko kontaktnega obrazca ali na info@premium-quality.si. Dogovorili se bomo za uvodni sestanek, na katerem bomo definirali potrebne aktivnosti. Pripravili vam bomo najboljšo ponudbo.  

Veselimo se sodelovanja z vami in novih izzivov!

Scroll to Top